خانه / تولیدها

تولیدها

تولیدات این شرکت در زمینه طلا

 • تولید نمک طلا حاوی ۲۵٪ زر ناب آماده شده جهت تشکیل وان
 • تولید محلول های سیانوری آماده شده جهت تشکیل وان ( صرفه جویی در هزینه تولید )
 • تولید سیانور ساده طلا به فرمول AuCN حاوی ۸۸% طلای ناب( جهت تشکیل و تقویت وانها )
 • تولید سیانور کمپلکس طلا پتاسیم به فرمول:AuK(CN)2 ( جهت تشکیل و تقویت وانها )
 • تولید کلرورهای طلا به فرمول‌های: AuCl,AuCl3,AuHCl4 ( مورد استفاده در عکاسی و شیشه گری )
 • تولید محلول‌های سیانوری الکترولس طلا ( آبکاری بدون برق )
 • تولید آند طلا با عیار ۹۹/۹۹٪
 • تولید کمپلکس اسیدی کبالت حاوی براقی ( جهت تشکیل وان اسیدی طلای سخت )

تولیدات این شرکت در زمینه نقره

 • تولید نمک نقره حاوی ۳۰٪ سیم ناب آماده شده جهت تشکیل وان
 • تولید سیانور ساده نقره به فرمولAgCN  حاوی ۸۰% نقره ناب ( تشکیل و تقویت وان )
 • تولید سیانور کمپلکس نقره پتاسیم به فرمول AgK(CN)2  حاوی ۵۴% نقره ناب ( جهت تشکیل و تقویت وانها )
 • تولید نیترات نقره ( مورد استفاده در آئئنه کاری )
 • تولید اکسید نقره
 • تولید کرور و برومور نقره ( مورد استفاده در تولید کاغذ و فیلم حساس عکاسی ) تولید محلول
 • سیانوری الکترلس نقره ( آبکاری بدون برق )
 • تولید آند نقره با عیار ۹۹/۹۹٪
 • تولید پودر نقره با عیار ۹۹/۹۹٪ ( مش ۵-۲ میکرون )